Bt


Typo topogràfica

Espai urbà i tipografia

Typo Topogràfica es una tipografia experimental que reflexiona sobre la relació del nostre entorn urbà
amb els peatons. És una acció al carrer, on els peatons han opinat, manipulat i circulat dins dels caràcters. Un treball antropològic que ens ha permès parlar de com a través del disseny dels espais urbans es dirigeixen i controlen els nostres camins.