Bt


Europe City

Lesson from the European Prize for Urban Public Space

Idees sobre l’espai públic europeu i la seva importància social, cultural i econòmica.
Pròleg de Kenneth Frampton i epíleg de Zygmunt Bauman.

CCCB i Lars Müller Publishers
Diane Gray (edició)
Col·laboració amb Spread