Bt


La transformació de Barcelona

Plans i Projectes per a Barcelona 2011-2015

Ajuntament de Barcelona - Departament d’Hàbitat Urbà: Vicente Guallart Furió
Carles Bárcena i Ricard Gratacòs (edició)
Col·laboració amb Spread