Bt


Maria Molina

Psicologia infantil

Nova identitat per la psicòloga infantil Maria Molia. Dificultats d’aprenentatge,
transtorns de la comunicació-relació, de l’espectre autista (TEA),
transtorns d’ansietat, fòbies, inbició, trastorns de la regulació del son, dels esfínters
i de la conducta alimentaria.