Bt


Projectes 2012

Projectes iD-Idensitat

Campanya de comunicació pels projectes artístics d’Idensitat,
en els que investiguen sobre les formes d’incidir en l’espai públic a través de propostes
creatives en relació al lloc i al territori des d’una dimensió física i social.