Bt


Disseny per viure

99 projectes per al món real

Exposició centrada en el disseny que té la voluntat expressa de millorar
la vida quotidiana dels usuaris als quals va destinat, l’entorn on opera i la societat a què pertany.
Vol mostrar el paper clau que pot jugar el disseny per incrementar el benestar dels ciutadants
i posa de relleu la capacitat de canviar la realitat que ens envolta a través del disseny per generar
un benestar social més gran.

Museu del Disseny de Barcelona. Òscar Guayabero (comissari)
Col·laboració amb Spread