Bt


Càpsules de rugby

Integració, cooperació, creativitat i treball en equip

Realització de diversos tallers de dinamització que tenen com a objectiu crear vincles entre un grup d’adolescents en risc d’exclusió social mitjançant el desenvolupament de la capacitat creativa.
És una oportunitat de formació i educació integral dels adolescents mitjançant la pràctica del rugby.

Col·laboració amb La Mancomunitat La Plana i l'Associació de Rugby “La Melé” Osonenca
Coordinat per Idensitat.net
Premiat pel Consejo Superior de Deportes:
“Convocatoria: Proyectos de de Deporte, Arte e Inclusión social”